Miljö och kvalitet

Auktorisation - Trygg Plåt
Vi är stolta över att vi år 2018 som ett av få (nr 20) plåtslagerier i Sverige blivit ett Auktoriserat byggnadsplåtslageri enligt Incerts kvalitetskrav. Denna kvalitetsstämpel innebär att du som beställare kan vara trygg i att vi på FL Plåt har rätt kompetens, följer rådande normer och regler för vår bransch samt att vi arbetar efter väl utvecklade rutiner för kvalitet, miljö och hållbarhet.

Vi miljöstyr våra entreprenader och servicearbeten utifrån rekommendationer från vår branschorganisation Plåt & Ventöretagen.

Kvalitetsplan
Kvalitetsansvarig är Fredrik Lövgren. Egenkontroller lämnas löpande in till beställaren. Identifiering sker av särskilda kvalitetsrisker som är förenade med projektet. Rappotering om avikelser hanteras. Intern slutkontroll över den egna entreprenaden utförs.

Miljöplan
Miljöansvarig är Fredrik Lövgren. Egenkontroller lämnas in löpande till beställaren.
Identifiering och hantering av miljöaspekter och miljökrav utförs. Vi återvinner överblivet material och ser löpande över vårt miljö- och hållbarhetsarbete.